موضوعات تاریخی در آثار شیخ مفید
53 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » زمستان 1384 - شماره 8 » (26 صفحه - از 77 تا 102)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده تاریخ از علومی است که برای ارایه و تحلیل آن باید از منابع پیشین بهره جست، لذا هرچه منبع مورد استفاده، به زمان وقوع حوادث نزدیک تر باشد از اتقان و درستی بیشتری برخوردار است. البته صرف نظر از استثناهایی که وجود دارد و با در نظر گرفتن معیارهایی که منبع مورد استفاده را اعتبار می بخشد. این نوشته بر آن است تا برای دست رسی بهتر به گزارش های تاریخی در منابع کهن، از میان منابع تاریخی قرن سوم و چهارم هجری در زمینه اسلام و تشیع، تنها آثار شیخ مفید را بررسی کرده و تا حد ممکن عنوان تمامی موضوعات تاریخی مورد نظر ایشان را مطرح نماید. طبیعی است موضوع و شکل ارائه مطالب به گونه ای است که بررسی و تحلیل موضوعات تاریخی را برنمی تابد و این مهم را باید به مجال دیگری سپرد. واژگان کلیدی: تاریخ اسلام، سیره رسول خدا(صلی الله علیه وآله)، امامت، خلافت، موضوعات تاریخی و مصنفات شیخ مفید. _______________________________ 1. کارشناس ارشد تاریخ