نگاهی به کتاب دلایل در سیره نبوی
60 بازدید
محل نشر: تاریخ در آیینه پژوهش » پاییز 1385 - شماره 11 » (26 صفحه - از 131 تا 156)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده مسلمانان از روزهای آغازین بعثت به بازگو کردن و نقل سیره و روش زندگانی رسول خدا(صلی الله علیه وآله) اهتمام ورزیدند. پس از آن، نگارش و تدوین سیره نبوی آغاز و سپس از مهم ترین رشته های علمی شمرده شد. نگارش سیره نبوی در قالب ها و با نگاه های متفاوتی صورت گرفت که یکی از شکل های تدوین آن، سیره نگاری بر اساس دلایل و معجزات است. اگر چه بسیاری از کتاب های دلایل، به ویژه نخستین نگاشته های از این دست، از میان رفته و جز اندکی باقی نمانده است، اما همان تعداد باقی مانده، به معرفی و شناخت بیشتری نیاز دارند. از آن جا که شناخت منابع و نگاشته هایی با این نگاه، محققان را برای پژوهش و تحقیق بهتر در زمینه سیره پیامبر و تاریخ اسلام رهنمون خواهد بود، در این نوشته به معرفی اجمالی مهم ترین کتاب های دلایل، بیان شیوه، روش و محتوا و تمایز بین آن ها و نیز نقد و بررسی برخی از آن ها پرداخته ایم. واژگان کلیدی: رسول خدا(صلی الله علیه وآله)، سیره نبوی، اثبات پیامبری، دلایل، معجزات، دلائل